Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 2/2024 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 17.04.2024 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6.10.2023 roku. W związku z powyższym…

Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 1/2024 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 18.03.2024 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6.10.2023 roku. W związku z powyższym…

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE.

Raport bieżący nr 15/2023 Miejsce spotkania: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Czas spotkania: 14 grudnia 2023 o 13.00 _CET_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 14 grudnia 2023 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _dalej „Spółka”_, Spółka…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE.

Raport bieżący nr 14/2023 Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.12.2023 r. _czwartek_ na godzinę 13:00 _początek rejestracji…

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends Capital SE z dnia 6.10.2023 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends Capital SE of 6/10/2023).

Raport bieżący nr 13/2023 Miejsce zgromadzenia : Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska. Czas zgromadzenia : 6 października 2023 r. o godz. 12.00 _CET_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu w Tartu z dnia 6 października 2023 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE…

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2023/2024)

Raport bieżący nr 12/2023 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023/2024. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2023 i 2024 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2023-2024 publikacja nastąpi w dniu…