Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta

Raport bieżący nr 35/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.07.2017r. złożył w PKO Bank Polski S.A. dyspozycję utworzenia lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta na kwotę 5.000.000,00 złotych _pięć milionów złotych złotych_ Charakterystyka lokaty: Lokata z oprocentowaniem negocjowanym na kwotę 5.000.000,00 zł,…

Korekta podstawy prawnej publikacji raportu

Raport bieżący nr 29/2017 Zarząd Emitenta niniejszym dokunuje korekty oczywistej omyłki przywołanej podstawy prawnej publikacji raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 16.05.2017r. Emitent omyłkowo przywołał art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne, zaś prawidłową podstawą prawną publikacji niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie –…

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 34/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 06.07.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379_ jako Pożyczkobiorcą. Na mocy Umowy z dnia 06.07.2017r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy…

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 32/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.06.2017r. na podstawie wpływu do Spółki Postanowienia Sądu Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.05.2017r. powziął wiedzę, że Sąd dokonał rejestracji zmiany § 7a ust.1 Statutu…

Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 30/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 31.05.2017r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki z otrzymanych ofert postanowiła dokonać wyboru podmiotu Grupa Gumułka – Audyt Spółka z…

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowych lokat terminowych istotnych środków własnych Emitenta

Raport bieżący nr 28/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 09.05.2017r. złożył w PKO Bank Polski S.A. dyspozycję utworzenia czterech lokat terminowych istotnych środków własnych Emitenta na łączną kwotę 12.300.000,00 złotych _dwanaście milionów trzysta tysięcy złotych_ Charakterystyka lokat: 1. Lokata z oprocentowaniem negocjowanym…

Raport kwartalny Q 1/2017

Raport kwartalny Q 1/2017 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys.zł w tys.EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do…

Rozliczenie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 27/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 18.04.2017r. w sprawie zawarcia umowy pożyczki pieniężnej ze spółką INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku _KRS 0000143579_ oraz raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 28.04.2017r. w sprawie zawarcia aneksu do…

Strona 1 z 4912345...102030...Ostatnia »