Korekta raportu nr 30/2018 – Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.05.2018r.

Raport bieżący nr 30/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuję do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 30.05.2018r. dotyczącą Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30.05.2018r. Z powodu oczywistej omyłki pisarskiej w…

Powołanie Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 37/2018 Zarząd Investment Friends Capital S.E. w Płocku informuje, że w dniu 14.06.2018r. Rada Nadzorcza Spółki Investment Friends Capital S.E. postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie: Pan Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Jacek Koralewski – Członek Komitetu Audytu Pani Martyna Patrowicz – Członek…

Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z podjętą Uchwałą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczącą przeniesienia statutowej siedziby Spółki

Raport bieżący nr 36/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.06.2018r. Emitent powziął wiedzę, że w dniu 08.06.2018r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110 _5498_ pod Poz. 24653, ukazało się ogłoszenie Emitenta w ramach procedury planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki, na podstawie…

Powołanie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 32/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE Płocku informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 maja 2018r. w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki powołało do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji: – Pana Mariusza Patrowicz – Panią Małgorzatę Patrowicz – Panią…

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.05.2018r. Ogłoszenie przerwy w obradach

Raport bieżący nr 31/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30.05.2018r. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę w sprawie przerwy w obradach Zgromadzenia…

Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.05.2018r.

Raport bieżący nr 30/2018 Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30.05.2018r; 1. Akcjonariusz: Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie Estonia Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji:…

Strona 1 z 5812345...102030...Ostatnia »