Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta

Raport bieżący nr 39/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 11.08.2017r. złożył w PKO Bank Polski S.A. dyspozycję utworzenia lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta na kwotę 7.000.000,00 złotych _siedem milionów złotych złotych_ Charakterystyka lokaty: Lokata z oprocentowaniem negocjowanym na kwotę 7.000.000,00 zł,…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 36/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.07.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej Emitent cytuje treść otrzymanego powiadomienia oraz prezentuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do…

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta

Raport bieżący nr 35/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.07.2017r. złożył w PKO Bank Polski S.A. dyspozycję utworzenia lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta na kwotę 5.000.000,00 złotych _pięć milionów złotych złotych_ Charakterystyka lokaty: Lokata z oprocentowaniem negocjowanym na kwotę 5.000.000,00 zł,…

Korekta podstawy prawnej publikacji raportu

Raport bieżący nr 29/2017 Zarząd Emitenta niniejszym dokunuje korekty oczywistej omyłki przywołanej podstawy prawnej publikacji raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 16.05.2017r. Emitent omyłkowo przywołał art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne, zaś prawidłową podstawą prawną publikacji niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie –…

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 34/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 06.07.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379_ jako Pożyczkobiorcą. Na mocy Umowy z dnia 06.07.2017r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy…

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 32/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.06.2017r. na podstawie wpływu do Spółki Postanowienia Sądu Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.05.2017r. powziął wiedzę, że Sąd dokonał rejestracji zmiany § 7a ust.1 Statutu…

Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 30/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 31.05.2017r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki z otrzymanych ofert postanowiła dokonać wyboru podmiotu Grupa Gumułka – Audyt Spółka z…

Strona 1 z 4912345...102030...Ostatnia »