Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 48/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że z dniem 21.09.2017r. w życie weszła uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.04.2017r.w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w związku ze złożoną przez Panią Mariannę Patrowicz rezygnacją z pełnienia funkcji w…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 47/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.09.2017r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 13.09.2017r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 46/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.09.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej Emitent cytuje treść otrzymanego powiadomienia oraz prezentuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 45/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.09.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej Emitent cytuje treść otrzymanego powiadomienia oraz prezentuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 44/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.09.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej Emitent cytuje treść otrzymanego powiadomienia oraz prezentuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do…

Korekta zawiadomienia Akcjonariusza

Raport bieżący nr 43/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2017 z dnia 24.08.2017r. informuje, że w dniu 25.08.2017r. do Spółki wpłynęła korekta zawiadomienia spółki Damf Invest S.A. złożonego dnia 24.08.2017r. w sprawie pośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia pośredniego udziału…

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 42/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 25.08.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379_ jako Pożyczkobiorcą. Na mocy Umowy z dnia 25.08.2017r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 41/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.08.2017r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 24.08.2017r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 40/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.08.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej Emitent cytuje treść otrzymanego powiadomienia oraz prezentuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do…

Strona 1 z 5012345...102030...Ostatnia »