Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki z dnia 1/10/2020 roku. Conclusion of the Annex to the Loan Agreement of 1/10/2020

Raport bieżący nr 15/2020 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 18.11.2020 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Aneks do Umowy pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest OU z siedzibą w Tallinie, Estonia _numer w rejestrze Ariregister Estonia: 14381342_ jako Pożyczkobiorcą, o której to pożyczce informował…

Uzupełnienie na żądanie Akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30/11/2020. Supplementing at the request of a Shareholder draft resolutions for the AGM convened for 30/11/2020

Raport bieżący nr 14/2020 Podstawa prawna: § 293 Estoński Kodeks Handlowy W związku z otrzymaniem w dniu 10 listopada 2020 roku żądania akcjonariusza PATRO INVEST OÜ złożonego na podstawie przepisu § 293 punkt _2_ Estońskiego Kodeksu Handlowego, wraz z projektem stosownej uchwały, Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _”Spółka”_ informuje, że…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Raport bieżący nr 13/2020 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.11.2020 r. _poniedziałek_ na godzinę…

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021.

Raport bieżący nr 12/2020 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020/2021. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2020 i 2021 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2020-2021 publikacja nastąpi w dniu…

Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 13/10/2020. Correction of the current number of 13/10/2020.

Raport bieżący nr 11/2020 Zarząd Investment Friends Capital SE niniejszym informuje, że RB 29/2020 z dnia 13 października 2020 r. w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej ma błędny numer. Raport powinien mieć numer RB 10/2020. Treść raportu nie uległa zmianie. The Management Board of Investment Friends Capital SE hereby informs that…

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020. Change of the publication date of the separate periodic report for the year the financial year 2019-2020.

Raport bieżący nr 29/2020 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 23.01.2020 roku, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020, którego publikacja przewidziana była na dzień 15.10.2020 r. _czwartek_. Nowy termin…

Spłata kapitału pożyczek pieniężnych przez Pożyczkobiorcę. Repayment of the principal of cash loans by the Borrower

Raport bieżący nr 8/2020 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinie pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, wpisana do rejestru handlowego prawa Estonii pod numerem 14618005 informuje, że w dniu dzisiejszym Pożyczkobiorca Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w…

Aktualizacja wyceny wartości aktywów Spółki. Revaluation of the value of the Company’s assets.

Raport bieżący nr 7/2020 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem rocznym za rok obrotowy 2019/2020, Zarząd Emitenta w dniu 09.07.2020r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 30.06.2020r. aktualizacji wyceny wartości aktywów finansowych Spółki.…