Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE.

Raport bieżący nr 11/2023 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6.10.2023 r. _piątek_ na godzinę 13:00 _początek…

Publikacja zaktualizowanego Dokumentu Informacyjnego. Publication of an updated Information Document.

Raport bieżący nr 10/2023 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku Zarząd Spółki publikuje nowy zaktualizowany Dokument Informacyjny. Niniejszy Dokument sporządzony został w trybie artykułu 1 ust. 5 lit. g_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany…

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends Capital SE z dnia 21.07.2023 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends Capital SE of 21/07/2023.)

Raport bieżący nr 9/2023 Miejsce spotkania: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Czas spotkania: 21 lipca 2023 roku o 13.00 _CET_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 21 lipca 2023 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _dalej „Spółka”_,…

Publikacja nowego Dokumentu Informacyjnego. Publication of a new Information Document.

Raport bieżący nr 8/2023 W związku z utratą ważności Dokumentu Informacyjnego opublikowanego przez Spółkę w dniu 2 listopada 2021r. na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym ESPI nr 12/2021, który został zaktualizowany Suplementem nr 1 opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym nr 8/2022 z dnia 12…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE.

Raport bieżący nr 7/2023 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.07.2023 r. _piątek_ na godzinę 13:00…

Informacja o nieodbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (Information regarding Ordinary General Meeting of Shareholders that was not held).

Raport bieżący nr 6/2023 Zarząd Spółki Investment Friends Capital SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Tornimäe tn 5,10145, Tallinn, Estonia informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 21 czerwca 2023 r. nie odbyło się z uwagi na brak zarejestrowanych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W…

Informacja na temat bezprawnego zawieszenia notowań Emitenta. Information on the illegal suspension of the Issuer’s quotations.

Raport bieżący nr 3/2023 Zarząd Investment Friends Capital SE informuje, iż w związku z żądaniem osoby podającej się za pełnomocnika Komisji Nadzoru Finansowego, nieustalonej z imienia i nazwiska, wysłanym do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie notowania Emitenta pozostają zawieszone od dnia 30 marca 2022 roku. Emitent informował o tym fakcie…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE.

Raport bieżący nr 3/2023 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.06.2023 r. _środa_ na godzinę 13:00…

Złożenie zobowiązania typu lock-up przez Patro Invest OÜ. Submission of a lock-up agreement by Patro Invest OÜ.

Raport bieżący nr 2/2023 Zarząd spółki Investment Friends Capital SE z siedzibą w Tallinie informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2023 r. wpłynęło do Emitenta od Patro Invest OÜ większościowego akcjonariusza Emitenta, zobowiązanie w sprawie ograniczenia w rozporządzaniu akcjami _zobowiązanie typu lock-up_. Na mocy przedmiotowego Zobowiązania typu lock-up Patro Invest…