Raport półroczny P 2021

Raport półroczny P 2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR półrocze / 2021 półrocze / 2020 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 80 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 69 73 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 69 73 IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -4 -8…

Raport kwartalny Q 1/2021

Raport kwartalny Q 1/2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 44 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 35 41…