Raport kwartalny Q 1/2021

Raport kwartalny Q 1/2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 44 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 35 41…

Raport roczny R (za okres od 01 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 oraz za rok zakończony 30 czerwca 2021)

Raport roczny R (za okres od 01 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 oraz za rok zakończony 30 czerwca 2021) WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EURO Dwanaście miesięcy zakończone 30.06.2021r. Osiemnaście miesięcy zakończone 30.06.2020r. Przychody z odsetek 152 309 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 138 281 Zysk (strata) przed opodatkowaniem…

Raport kwartalny Q 3/2019

Raport kwartalny Q 3/2019 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 4 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 158 203 II. Zysk brutto ze sprzedaży 156 195 III. Zysk z…

Raport roczny R 2018

Raport roczny R 2018 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 2018 2017 2018 2017 I.Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 867 977 203 230 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 486 101 114 24 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 524 150 122 35 IV. Zysk _strata_…