Raport półroczny P 2021

Raport półroczny P 2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR półrocze / 2021 półrocze / 2020 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 80 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 69 73 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 69 73 IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -4 -8…