Raport roczny R 2015

Raport roczny R 2015 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys.zł w tys.EUR 2015 2014 2015 2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 804 828 192 198 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 491 548 117 131 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -10 380 5 388 -2 480 1 286…

Raport roczny R 2015

Raport roczny R 2015 Załączniki: 2016-03-15-Sprawozdanie_finansowe_2015 2016-03-15-Sprawozdanie_Zarzadu_IFC_2015 2016-03-15-Lad_Korporacyjny_2015 2016-03-15-List_Zarzadu 2016-03-15-Opinia_i_Raport_Bieglego_Rewidenta WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2015 2014 2015 2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 804 828 192 198 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 491 548 117 131 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem…

Raport roczny R 2015

Raport roczny R 2015 2016-03-15_Lad_Korporacyjny_2015 2016-03-15_Opinia_i_Raport_Bieglego_Rewidenta 2016-03-15_Sprawozdanie_finansowe_2015 2016-03-15_Sprawozdanie_Zarzadu_IFC_2015   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2015 2014 2015 2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 804 828 192 198 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 491 548 117 131 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -10…

Raport półroczny P 2015

Załączniki: 2015-08-31-Raport_bieglego_rewidenta 2015-08-31-Srodroczne_Skrocone_Sprawozdanie_Finanowe 2015-08-31-Polroczne_Sprawozdanie_Zarzadu   WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014  półrocze / 2015 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 426 161 103 39 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 324 9 78 2 III. Zysk (strata) przed…

Raport roczny SA-R 2013

Raport opublikowano w załącznikach: Opinia_bieglego Raport_bieglego Oswiadczenie_ws_rzetelnosci_sprawozdania Oswiadczenie_ws_wyboru_bieglych List_Zarzadu Sprawozdanie_Zarzadu_IFC_2013 Oswiadczenie_ws_ladu_korporacyjnego_IFC_2013 Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_IFC_2013 Sprawozdanie_finansowe_IFC_2013 NOTA_22A__22B NOTA_37-1 NOTA_38-1 NOTA_39_40A_40B_40C Dodatkowe_noty_objasniajace_do_sprawozdania_IFC_2013