Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. w Kielnarowej informuje, że w dniu 20 grudnia 2007 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie §19 ust.2 litera „n” Statutu Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta, którym jest Biel Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul.Walerego Sławka, 30-633 Kraków, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego…