Zmiana skrótu firmy

Uchwałą nr 155/ 2008 z dnia 27 lutego 2008r., Zarząd Giełdy postanawia zmienić Uchwałę Nr 152/2008 Zarządu GPW z dnia 26 lutego 2008 r. w ten sposób, że użyty w treści uchwały skrót firmy: Herman S.A. zastępuje pełnym brzemieniem firmy: ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN S.A.

Informacja o subskrypcji i przydziale akcji HERMAN S.A.

Zarząd Herman S.A. z siedzibą w Kielnarowej, na podstawie par. 33 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje informację o zakończonej ofercie publicznej: 1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 15.11.2007r.; data zakończenia subskrypcji: 14.02.2008r. 2) Data…

Rejestracja PDA w KDPW

Zarząd Z.M. „Herman” S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2008 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nastąpi rejestracja papierów wartościowych w liczbie 1.058.472 PDA, zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 761/07 z dnia 26.10.2007 r., pod kodem PLHRMAN00013.