Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r., Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 maja 2008 r. otrzymał informację od Przewodniczącego Rady Nadzorczej o złożeniu przez Prezesa Zarządu Zakładów Mięsnych Herman S.A. Pana Ryszarda…