Uchwała Zarządu w w sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania

W dniu 24.09.2008 Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. z siedzibą w Kielnarowej podjął uchwałę o sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki nr 1838, o powierzchni 0,4812ha zabudowanej, położonej w Rzeszowie, Obręb nr 0216, Staromieście objętej Księgą Wieczystą nr 90512, na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego J.Fiejdasz i wspólnicy spółka jawna w Kielnarowej nr…

Udzielenie prokury

Zarząd Spółki Zakłady Mięsne „HERMAN” S.A. z siedzibą w Kielnarowej 440 informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 08 września 2008 roku na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki udzielił prokury Panu Stefanowi Wątróbskiemu. Informacja o Prokurencie: Pan Stefan Wątróbski , lat 58, posiada wykształcenie średnie…