Spłata raty kredytu

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A., zgodnie z warunkami umowy o kredyt inwestycyjny, zawartej w dniu 15.11.2005 z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Rzeszowie, dokonał w dniu 30.10.2008 spłaty ostatniej raty kredytu inwestycyjnego w wysokości 200.000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych). Na dzień 31.10.2008 kredyt ten został…

Umowa o kredyt obrotowy.

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29.10.2008 zawarł umowę kredytową nr 20/082/08/Z/OB o kredyt obrotowy złotowy z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 19, Oddział Korporacyjny Rzeszów, ul. Sokoła 6, 35-010 Rzeszów na maksymalną kwotę 500.000,- (słownie: pięćset tysięcy…

Spłata raty kredytu

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A.informuje, że zgodnie z warunkami umowy o kredyt inwestycyjny, zawartej w dniu 17.03.2006 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie o/ w Rzeszowie Zakłady Mięsne Herman S.A. dokonały w dniu 30.09.2008 spłaty raty kredytu inwestycyjnego w wysokości 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy zł).…