Aneks do umowy

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. informuje, że w dniu 04 listopada 2008 roku podpisał Aneks nr 1 do Umowy pożyczki zawartej w dniu 25 września 2006 pomiędzy Z.M. Herman S.A. a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym J. Fiejdasz i wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Kielnarowej. Na mocy zawartej umowy PPH…