Spłata raty kredytu

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. informuje, że zgodnie z warunkami umowy o kredyt inwestycyjny, zawartej w dniu 17.03.2006 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie O/Rzeszów Zakłady Mięsne Herman S.A. dokonały w dniu 31.12.2008 spłaty raty kredytu inwestycyjnego w wysokości 180.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy zł). Do…

Kompensata pożyczki

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 2008 roku zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 04 listopada 2008 r. do Umowy pożyczki zawartej w dniu 25 września 2006 pomiędzy Z.M. Herman S.A. a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym J. Fiejdasz i wspólnicy Sp. J. z siedzibą…