Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ.

Zarząd Zakładów Mięsnych „HERMAN” S.A. z siedzibą w Kielnarowej nr 440, gmina Tyczyn, województwo podkarpackie, działając na podstawie art.399 § 1Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2009 r. o godz. 11°° w świetlicy Zakładów…