Spłata ostatniej raty kredytu inwestycyjnego

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. informuje, że na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny, zawartej w dniu 17.03.2006 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie O/Rzeszów, ZM Herman S.A. zgodnie z harmonogramem, dokonała w dniu 31.12.2009 spłaty ostatniej raty kredytu inwestycyjnego w wysokości 180.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy…

Aneks do umowy o kredyt obrotowy.

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.12.2009 podpisał aneks nr 2 do umowy kredytowej z dnia 28 października 2008 r. o numerze 20/082/08/Z/OB o kredyt obrotowy złotowy z BRE Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 19, Oddział Korporacyjny Rzeszów, ul.…

Zmiana adresu Spółki

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. informuje, że z dniem 01 stycznia 2010 r. nastąpi zmiana adresu Spółki. Adres obowiązujący od dnia 01 stycznia 2010 r. to: Hermanowa 900, 36-020 Tyczyn. Zmiany adresu dokonano na podstawie §6, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie…