Korekta Raportu nr 6/2010 z dnia 25.02.2010 o powołaniu członków Rady Nadzorczej, wyborze władz Rady Nadzorczej oraz powołaniu Komitetu Audytu.

Zarząd Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. w dniu 24.02.2010 roku w związku z upływem kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej powołało w skład nowej Rady Nadzorczej na wspólną kadencję: 1. Janusza Fiejdasza 2. Sławomira Ruszla 3. Mariana Mirosława 4. Mariana…