Zwołanie ZWZ Zakladów Mięsnych Herman S.A.

Zarząd Zakładów Mięsnych „HERMAN” S.A. z siedzibą w Hermanowej nr 900, gmina Tyczyn, województwo podkarpackie, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 16.06.2010 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki /świetlica/. Szczegółowe…