Zmiany w składzie Zarządu

Zarząd Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. w dniu 03.09.2010 roku w związku ze złożoną rezygnacją odwołała z Zarządu Spółki Wiceprezesa Ryszarda Macinę. Rada Nadzorcza Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. w dniu 03.09.2010 roku powołała Pana Marka Spasiuka na stanowisko Wiceprezesa…