Aneks do umowy o kredyt obrotowy

Zarząd Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.12.2010 podpisał aneks nr 4 do umowy kredytowej z dnia 28 października 2008 r. o numerze 20/082/08/Z/OB o kredyt obrotowy złotowy z BRE Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 19, Oddział Korporacyjny Rzeszów, ul.…