Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku

Zarząd Z.M. „Herman” S.A. (na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) podaje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w 2011…

Wykaz informacji Zakładów Mięsnych Herman S.A. przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji dotyczących Spółki, określonych w art. 65 ust 1 Ustawy o Ofercie, które zostały podane do publicznej wiadomości w 2010 roku. Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. informuje, że wszystkie wskazane w wykazie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki, pod…