Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Zakładów Mięsnych Herman S.A. odbytego w dniu 12 grudnia 2011 roku.

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na NWZA Zakładów Mięsnych Herman S.A. w dniu 12.12.2011 r. posiadali co najmniej 5% głosów z określeniem liczby akcji, głosów przysługujących na NWZA, wskazaniem udziału procentowego w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie…