Wykaz informacji Zakładów Mięsnych Herman S.A. przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji dotyczących Spółki, określonych w art. 65 ust. 1 Ustawy o Ofercie, które zostały podane do publicznej wiadomości w 2011 roku. Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. informuje, że wszystkie wskazane w wykazie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki, pod…