Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2012r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 28.06.2012r. na godzinę 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. ZAŁĄCZNIKI: 2012-05-30-Pelnomonictwo 2012-05-30-Ogloszenie_Uchwaly

Informacja o rejestracji w KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 24 maja 2012r uchwały o rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych do 30.031.944 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Emitenta. Emitent informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w dniu 24 maja 2012r uchwałą nr 376/12 postanowił dokonać zarejestrowania…