INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA wypowiedzenie umowy animatora

Zarząd Infestment Friends Capital S.A. informuje, że Spółka złożyła wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Giełda) zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego w Warszawie. Zgodnie z treścią złożonego wypowiedzenia z zachowaniem obowiązującego…