Wybór biegłego rewidenta – korekta

Raport bieżący 34/2012 Zarząd Investment Friends Capital S.A z siedzibą w Płocku niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 34/2012 z dnia 19.06.2012 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Investment Friends Capital S.A. Emitent informuje, że korygowany raport zawierał błędne omyłkowe dane audytora uprawnionego do badania sprawozdań…