GPW: Komunikat – IFC

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 września 2012 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że z upływem dnia 28 września 2012 r. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. ODDZIAŁ – DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO W WARSZAWIE przestanie pełnić zadania animatora emitenta dla akcji…

Zawiadomienia członków rady nadzorczej

Raport bieżący 54/2012 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.09.2012r. oraz 25.09.2012r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia czterech członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o ośmiu transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członków Rady…

Zbycie akcji emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.09.2012r. do spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. Spółki Damf Invest S.A. w Płocku z dnia 18.09.2012r. w sprawie zmniejszenia udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta. 2 .Pana Damiana Patrowicza z dnia 18.09.2012r. w sprawie pośredniego…

Rejestracja zmiany wysokości kapitału.

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.09.2012r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, o dokonaniu rejestracji zmian w rejestrze Spółki. Postanowienie zostało wydane w dniu 05.09.2012r. pod sygnaturą WA.XIV NS – REJ.KRS/027249/12/613, wpisane do rejestru zostało…

Zbycie akcji emitenta.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.09.2012r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. Spółki FON S.A. w Płocku z dnia 06.09.2012r. w sprawie zbycia akcji oraz pośredniej zmianie…