Nabycie akcji emitenta oraz pośrednia zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów spółki.

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.10.2012r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. Spółki Damf Invest S.A. w Płocku z dnia 01.10.2012r. w sprawie zwiększenia udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta. 2. Pana Damiana Patrowicza z dnia 01.10.2012r. w sprawie pośredniego…