Zawiadomienia członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.12.2012r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia pięciorga Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160…

Nabycie akcji emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.12.2012r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza z dnia 19.12.2012r. w sprawie pośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. ZAŁĄCZNIKI: 2012-12-19-MP_posr_nabycie

Nabycie akcji emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.12.2012r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. Spółki Damf Invest S.A. w Płocku z dnia 18.12.2012r. 2. Pana Damiana Patrowicza z dnia 18.12.2012r. w sprawie pośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta. Pełną treść…

Podsumowanie kosztów emisji akcji serii E

Zarząd Investment Friends Capital S.A z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2012 z dnia 28.06.2012r. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości ostateczną wysokość kosztów emisji akcji serii E. Łącznie koszty związane z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E poniesione przez Spółkę wyniosły 28.597.947,63 zł. a) koszty…