Zawiadomienie akcjonariusza

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 31.01.2013r do spółki wpłynęło pismo od Akcjonariusza, spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku w sprawie przedłużenia terminu zobowiązania Akcjonariusza do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta, złożonego w dniu 11.10.2012r, o którym informowano w raporcie…

Wykaz informacji

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje w załączeniu wykaz informacji dotyczących Spółki, określonych w art. 65 ust.1 Ustawy o Ofercie, które zostały podane do publicznej wiadomości w 2012 roku. Zarząd…

Zawiadomienie członka rady nadzorczej

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.01.2013r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust.…

Zawiadomienia członków rady nadzorczej

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.01.2013r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160…

Nabycie akcji emitenta

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.01.2013r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. Spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 08.01.2013r 1. Pana Damiana Patrowicza…