Zmiana kwalifikacji sektorowej spółek

Na podstawie Uchwały Nr 183/98 Zarządu Giełdy z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie klasyfikacji sektorowej spółek giełdowych dla obliczania wskaźników i indeksów giełdowych (z późn. zm.), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że z dniem 21 czerwca 2013 r. ulegnie zmianie kwalifikacja sektorowa spółek: * ATLANTIS (ISIN…

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie §19 ust.2 lit „k” Statutu Spółki, wobec wygaśnięcia umowy z dotychczasowym podmiotem dokonujacym badania sprawozdań finansowych Emitenta na posiedzeniu w dniu 12.06.2013r Uchwałą nr 1/06/2013, z otrzymanych ofert dokonała wyboru podmiotu: Misters Audytor Adviser…