Rejestracja zmian w statucie spółki

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10 września 2013 r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Spółki powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wynikających z treści Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.2013 r. Emitent informuje,…