Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 Ustawy o obrocie

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 30.10.2013r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.11.2013 r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 14.11.2013r. na godzinę 13:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: 2013-10-11-NWZA_14.11.2013 2013-10-11-Pelnomocnictwo_14.11.2013

Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 Ustawy o obrocie.

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.10.2013r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160…