Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.11.2013 r.

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 listopada 2013 r. Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 18.061.554 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 29.757.939…