Rejestracja zmian w statucie Spółki

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23 stycznia 2014 r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Spółki, powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wynikających z treści Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.11.2013 r. Emitent informuje,…

Informacja o zawarciu umowy pożyczki akcji

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą Płocku informuje, że w dniu 13.01.2014r. Emitent jako pożyczkodawca zawarł odpłatną umowę pożyczki akcji ze spółką DAMF Invest SA w Płocku jako pożyczkobiorcą. Przedmiotem Umowy pożyczki jest 1.249.500 akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. w Płocku. 1.249.500 akcji ELKOP ENERGY S.A. będących przedmiotem umowy…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.02.2014 r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 04.02.2014r. na godzinę 14:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Ogłoszenie Uchwały Pełnomocnictwo

Wykaz informacji Investment Friends Capital S.A. przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku.

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje w załączeniu wykaz informacji dotyczących Spółki, określonych w art. 65 ust. 1 Ustawy o Ofercie, które zostały podane do publicznej wiadomości w 2013 roku. Zarząd Investment Friends Capital S.A. informuje, że wszystkie wskazane w wykazie informacje są dostępne na stronie…

Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 02.01.2014r. do spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 02.01.2014r, w sprawie bezpośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 2. Pana Mariusza…