Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu na wniosek Emitenta, w związku z procedurą scalenia akcji

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 212/14 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki, w związku z procedurą scalenia akcji. Emitent informuje, że procedura scalenia akcji Spółki została wszczęta…

Prośba Zarządu Emitenta do Akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu posiadanych akcji na rachunkach

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą Płocku zwraca się do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie posiadanego stanu akcji Emitenta na ich rachunkach papierów wartościowych, celem zminimalizowania ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji zgodnie z treścią Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04.02.2014 r. Zarząd Emitenta…

Informacja o rejestracji w KDPW akcji zwykłaych na okaziciela serii B spółki Emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. informuje, o otrzymaniu w dniu 12 lutego 2014r uchwały o rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 3.296.385 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Emitenta. Emitent informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w dniu 12 lutego 2014r uchwałą nr 169/14 postanowił dokonać zarejestrowania 3.296.385…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 04.02.2014r.

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 04 lutego 2014r. Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 15.655.593 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 24.055.593 Udział…