Nabycie akcji – zwiększenie pośrednie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.05.2014r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza 27.05..2014r, w sprawie pośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, Pełną treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załącznik: 2014-05-27-MP

Nabycie akcji – zwiększenie pośrednie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.05.2014r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicza 27.05..2014r, w sprawie pośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, Pełną treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załącznik: 2014-05-27-DP

Nabycie akcji – zwiększenie pośrednie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.05.2014r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki IFEA Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Płocku z dnia 27.05..2014r, w sprawie pośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, Pełną…

Nabycie akcji – Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.05.2014r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 27.05..2014r, w sprawie bezpośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, Pełną treść otrzymanego zawiadomienia…

Nabycie akcji- Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie, Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26.05.2014r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160…

Nabycie akcji Emitenta – Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 Ustawy o obrocie

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26.05.2014r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.06.2014r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 16.06.2014r. na godzinę 14.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Ogłoszenie, uchwały Pełnomocnictwo Sprawozdanie RN…