Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.06.2014r.

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2014r. Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 3.210.517 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.610.517 Udział…