Częściowe rozliczenie Umowy Inwestycyjnej oraz Umowy sprzedaży udziałów z dnia 20.03.2012r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 29.12.2014r. do spółki wpłynęła kwota 3.400.000,00 zł ze spółki FON S.A. w Płocku tytułem częściowej spłaty ceny wynikającej z Umowy sprzedaży udziałów z dnia 20.03.2012r. której przedmiotem było zbycie udziałów spółki Zakłady Mięsne Herman Sp. z o.o. na…

Zawarcie znaczącej umowy pożyczki

Zarząd Investment Friends Capital S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 29.12.2014 r. zawarł ze spółką Top Marka S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 44a lok. 21B, KRS 0000292265 umowę zabezpieczonej pożyczki pieniężnej. Na mocy umowy z dnia 29.12.2014 r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 10.495.000,00…

Nabycie akcji – zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.12.2014r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art.…

Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku informuje, że w dniu 09.12.2014r. zwarł jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku (KRS 0000143579) jako pożyczkobiorcą. Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 09.12.2014r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 3.000.000,00 zł. (trzy miliony złotych 00/100). Strony postanowiły,…

Nabycie akcji – zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.12.2014r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art.…