Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2015 r

Zarząd Investment Friends Capital S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2015 roku: Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku; Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 3.757.016; Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.557.016; Udział w…

Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie planowanego podziału Spółki

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym przedstawia stanowisko odnośnie planowanego Podziału Spółki: Zarząd INVESTMENT FRINEDS CAPITAL S.A. wyraża pozytywne stanowisko wobec planowanego Podziału Spółki zgodnie z treścią Planu Podziału uzgodnionego w dniu 15.05.2015r. opublikowanego przez Spółkę raportem bieżącym nr 15/2015 z dnia 15.05.2015r. W uzasadnieniu swojego stanowiska Zarząd…

Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta i biegłego ds. wyceny przedsiębiorstwa

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 24.06.2015r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 18.06.2015r. o wyznaczeniu biegłego wydanego na wniosek spółek Elkop S.A., IFERIA S.A., FON S.A., Investment Friends Capital S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., Investment…

Ujawnienie stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.06.2015r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Akcjonariuszy dotyczące ujawnienia bezpośredniego i pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta: 1. spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 10.06.2015r. w sprawie ujawnienia bezpośredniego stanu posiadania akcji Emitenta, 2.…

Zakup akcji Emitenta – zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.06.2015r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art.…

Zakup akcji Emitenta – zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 09.06.2015r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art.…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.06.2015r. na godzinę 13.30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego…