Raport półroczny P 2015

Załączniki: 2015-08-31-Raport_bieglego_rewidenta 2015-08-31-Srodroczne_Skrocone_Sprawozdanie_Finanowe 2015-08-31-Polroczne_Sprawozdanie_Zarzadu   WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014  półrocze / 2015 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 426 161 103 39 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 324 9 78 2 III. Zysk (strata) przed…