Dyspozycja utworzenia oszczędnościowych lokat terminowych istotnych środków własnych Emitenta

Raport bieżący nr 62/2015 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.12.2015r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków trzech lokaty terminowych na łączną kwotę 5.600.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A oddział w Płocku. Charakterystyka lokaty nr 1 Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym 1,56%…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ zwołanym na dzień 01.12.2015 roku kontynuowanym po przerwie w dniu 21.12.2015r.

Raport bieżący nr 60/2015 Emitent – Investment Friends Capital S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 21.12.2015r. Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji:…

Treść uchwał podjętych przez NWZ zwołane na dzień 01.12.2015 r kontynuowane po przerwie w dniu 21.12.2015r.

Raport bieżący nr 59/2015 Emitent – Investment Friends Capital S.A. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 01.12.2015 r. kontynuowane po przerwie w dniu 21.12.2015r. Załączniki: Uchwały 21.12.2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr 6

Informacja w sprawie podziału – Memorandum Informacyjne spółki przejmującej IFERIA S.A.

Raport bieżący nr 58/2015 Zarząd Investment Friends Capital S.A. w Płocku, niniejszym w nawiązaniu do procedury podziału Emitenta w oparciu o postanowienia Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. niniejszym informuje, że w dniu 18.12.2015r. spółka przejmująca – spółka IFERIA S.A. w Płocku (KRS 0000552042) na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.iferia-sa.pl/,…

Zawarcie umowy nabycia akcji

Raport bieżący nr 57/2015 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 18.12.2015r. do Spółki wpłynęła informacja , że w ramach prowadzonej przez DAMF Invest S.A. oferty publicznej sprzedaży akcji na skutek dokonanego w dniu 14.12.2015r. przez Zarząd spółki DAMF Invest S.A. w…

Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 09.12.2015r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł z osobą fizyczną umowę zabezpieczonej pożyczki pieniężnej. Na mocy umowy z dnia 09.12.2015r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 2.100.000,00 zł. na okres do dnia 30.06.2016r. Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy równej…

Zmiana oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2015 z dnia 02.12.2015r. informuje, że w dniu 08.12.2015r złożył w banku PKO B.P S.A. oddział w Płocku dyspozycję przedterminowego zamknięcia przedmiotowej lokaty oraz utworzenie nowej lokaty terminowej na poniżej wskazanych warynkach: Rodzaj lokaty: z…

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 02.12.2015r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków lokaty terminowej do dnia 11.12.2015r. w kwocie 7.700.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A oddział w Płocku. Charakterystyka lokaty: Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym 1,57% Kwota lokaty: 7.700 000,00 złotych…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ w dniu 01.12.2015 r.

Zarząd Investment Friends Capital S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 01.12.2015 roku. Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 3.758.232 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.758.232 Udział w…