Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 01.12.2015 r., ogłoszenie przerwy do dnia 21.12.2015 r. do godziny 15:30

Zarząd Investment Friends Capital S.A. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 01.12.2015 r. Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.12.2015 r. podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 21.12.2015 r. do godziny 15:30. Obrady…