Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport bieżący nr 4/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 20.01.2016r. Emitent zawarł ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku (KRS 0000392143) Aneks do umowy pożyczki pieniężnej o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2015 z dnia 05.01.2016r. Na mocy Aneksu zawartego w…

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 3/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2015 z dnia 09.12.2015r. informuje, że w dniu 07.01.2016r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł z tożsamą osobą fizyczną kolejną umowę zabezpieczonej pożyczki pieniężnej na kwotę 525.000,00 zł. Na mocy umowy z dnia 07.01.2016r. Emitent…

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 2/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 05.01.2016r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku (KRS 0000392143) jako Pożyczkobiorcą. Na mocy umowy z dnia 05.01.2016r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie do 1.000.000,00 zł.…