Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji dotyczącej odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 8/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem rocznym oraz w związku z otrzymaniem w dniu 26.02.2016r. danych finansowych spółki IFEA Sp. z o.o. za rok 2015, Zarząd Emitenta w dniu 29.02.2016r. podjął…

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport bieżący nr 6/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 09.02.2016r. Emitent zawarł ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku (KRS 0000392143) Aneks nr 3 do umowy pożyczki pieniężnej o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2016 z dnia 05.01.2016r, raportem bieżącym nr…

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport bieżący nr 5/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 03.02.2016r. Emitent zawarł ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku (KRS 0000392143) Aneks nr 2 do umowy pożyczki pieniężnej o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2016 z dnia 05.01.2016r oraz raportem bieżącym…