Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 37/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 30.06.2016 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 22.06.2016r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,…

Informacja w sprawie umów pożyczek

Raport bieżący nr 36/2016 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do treści raportów bieżących dotyczących zawarcia umów pożyczek, nr 56/2015 z dnia 09.12.2015r. oraz nr 3/2016 z dnia 07.01.2016r. informuje, że Pożyczkobiorca nie dokonał zwrotu wymagalnego zadłużenia wynikającego z zawartych z Emitentem umów…

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 35/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 09.06.2016r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki z otrzymanych ofert postanowiła dokonać wyboru podmiotu Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.…

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 34/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 09.06.2016r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Damf Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako Pożyczkobiorcą. Na mocy umowy z dnia 09.06.2016r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 2.670.000,00 zł. z…

Spłata pożyczki przez pożyczkobiorcę

Raport bieżący nr 33/2016 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2016 z dnia 28.04.2016r. oraz nr 5/2015 z dnia 18.02.2015r., dotyczących zawarcia umowy pożyczki pieniężnej ze spółką FON S.A. z siedzibą w Płocku jako Pożyczkobiorcą informuje, że w dniu 09.06.2016r. odnotował…