Raport półroczny P 2016

Raport półroczny P 2016 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 705 426 161 103 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 466 324 106 78 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem…

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta

Raport bieżący nr 40/2016 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26.08.2016r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków lokaty terminowej do dnia 31.08.2016r. w kwocie 7.700.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A oddział w Płocku. Charakterystyka lokaty: Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym 1,20% Kwota…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 38/2016 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem za I półrocze 2016 roku, Zarząd Emitenta w dniu 26.08.2016 r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 30.06.2016 r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości…