Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 46/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 30.09.2016r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Damf Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako Pożyczkobiorcą. Na mocy umowy z dnia 30.09.2016r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 5.000.000,00…

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 45/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 23.09.2016r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Damf Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako Pożyczkobiorcą. Na mocy umowy z dnia 23.09.2016r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 2.500.000,00 zł. z…

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowych lokat terminowych istotnych środków własnych Emitenta

Raport bieżący nr 44/2016 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.09.2016r. złożył dyspozycję utworzenia trzech lokat terminowych do dnia 30.09.2016r. w kwocie łącznej 7.500.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A. Charakterystyka lokaty: Rodzaj lokat: z oprocentowaniem negocjowanym. Kwota lokaty: 5.000 000,00 zł. _pięć…

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta

Raport bieżący nr 42/2016 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.09.2016r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków lokaty terminowej do dnia 09.09.2016r. w kwocie 4.000.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A oddział w Płocku. Charakterystyka lokaty: Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym 1,15% Kwota…