Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący nr 7/2017 Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.01.2017r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 5/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.02.2017r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia o transakcjach osób bliskozwiązanych, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu. Załączniki: Zaw_Patro_Invest_MAR Zaw_Damf_Invest_MAR Podstawa prawna…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 3/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2016 z dnia 29.12.2016r. dotyczącego zawarcia Anesu do Umowy pożyczki ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako Pożyczkobiorcą oraz raportu nr 1/2017 z dnia 02.01.2017r. informuje, iż w dniu 05.01.2017r.…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 1/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2016 z dnia 29.12.2016r. dotyczącego zawarcia Anesu do Umowy pożyczki ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako Pożyczkobiorcą informuje, iż w dniu 02.01.2017r. powziął wiedzę o wpływie na rachunek bankowy…