Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia 2017r.

Raport bieżący nr 19/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 27 kwietnia 2017r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego…

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowych lokat terminowych istotnych środków własnych Emitenta

Raport bieżący nr 18/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.03.2017r. złożył w PKO Bank Polski S.A. dyspozycję utworzenia sześciu lokat terminowych istotnych środków własnych Emitenta na łączną kwotę 10.000.000,00 złotych _dziesięć milionów złotych_ Charakterystyka lokat: 1. Rodzaj lokaty: trzy lokaty z oprocentowaniem…

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta

Raport bieżący nr 17/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.03.2017r. złożył dyspozycję utworzenia lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta w kwocie 10.000.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A. Charakterystyka lokaty: Rodzaj lokaty: lokata z oprocentowaniem negocjowanym, Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym: 1,20…

Przedterminowa spłata pożyczek

Raport bieżący nr 16/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku informuje, że w dniu 23.03.2017r. Pożyczkobiorca – spółka Damf Invest S.A. w Płocku dokonła wpłaty na rachunek bankowy Emitenta łącznej kwoty 8.000.000,00 zł tytułem przedterminowej spłaty kapitału z poniżej wskazanych umów pożyczek: 1. spłaty całości kapitału pożyczki w kwocie…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 15/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem rocznym za rok 2016, Zarząd Emitenta w dniu 09.03.2017r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 31.12.2016r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości posiadanych przez Emitenta…

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 14/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 03.03.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ Na mocy umowy z dnia 03.03.2017r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł. na okres do…