Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 32/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.06.2017r. na podstawie wpływu do Spółki Postanowienia Sądu Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.05.2017r. powziął wiedzę, że Sąd dokonał rejestracji zmiany § 7a ust.1 Statutu…