Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 36/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.07.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej Emitent cytuje treść otrzymanego powiadomienia oraz prezentuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do…

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta

Raport bieżący nr 35/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.07.2017r. złożył w PKO Bank Polski S.A. dyspozycję utworzenia lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta na kwotę 5.000.000,00 złotych _pięć milionów złotych złotych_ Charakterystyka lokaty: Lokata z oprocentowaniem negocjowanym na kwotę 5.000.000,00 zł,…

Korekta podstawy prawnej publikacji raportu

Raport bieżący nr 29/2017 Zarząd Emitenta niniejszym dokunuje korekty oczywistej omyłki przywołanej podstawy prawnej publikacji raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 16.05.2017r. Emitent omyłkowo przywołał art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne, zaś prawidłową podstawą prawną publikacji niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie –…

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 34/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 06.07.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379_ jako Pożyczkobiorcą. Na mocy Umowy z dnia 06.07.2017r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy…