Korekta raportu nr 70/2017 – Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.01.2018r.

Raport bieżący nr 70/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. niniejszym dokunuje korekty raportu nr 70/2017 w zakresie uzupełnienia raportu o dodatkowe załączniki tj: aktualny Statut Spółki Investment Friends Capital S.A. oraz Statut Spółki Europejskiej. Poniżej Emitent publikuje ponownie treść ogłoszenia wraz z uzupełnionymi załącznikami. Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w…

Korekta raportu nr 68/2017 – Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej

Raport bieżący nr 68/2017 Zarząd Emitenta niniejszym dokonuje korekty raportu nr 68/2017 w związku z oczywistą omyłką pisarską w tłumaczeniu na język czeski Statutu Spółki Europejskiej w § 16 ust. 2 w zakresie podanej waluty, gdzie błędnie podano: 2. K přijímání závazků, poskytování půjček, garancí, ručení Společnosti, překračujících protihodnotu 150.000,00…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.01.2018r.

Raport bieżący nr 70/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 03.01.2018r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami Uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki:…

I Zawiadomienie o zamiarze połączenia INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. (Spółka Przejmująca) z INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Raport bieżący nr 69/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost. W łączeniu wezmą udział: 1. Spółka przejmująca – INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z…

Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej

Raport bieżący nr 68/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 52/2017 z dnia 29.09.2017r. oraz nr 54/2017 z dnia 10.10.2017r. niniejszym informuje, że w dniu 30.11.2017r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Emitenta ze spółką: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost z siedzibą…

Informacja dla Akcjonariuszy – zmiana zawiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 67/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.11.2017r. do Spółki wpłynęła zmiana powiadomienia o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, opublikowanego przez Emitenta raportem bieżącym nr 64/2017 z dnia 16.11.2017r. Pełną treść otrzymanego powiadomienia…

Zmiana Uchwały KDPW w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta

Raport bieżący nr 66/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2017 z dnia 19.06.2017r. dotyczącego Uchwały nr 386/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii A, informuję, że w dniu 23.11.2017r. do siedziby Spółki wpłynęła Uchwała…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 64/2017 Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.11.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent prezentuje w załączniku do niniejszego raportu Załączniki: 16.11.2017_MAR_ Podstawa prawna…